Skip to main content

Struktura organizacyjna

Dyrekcja

p.o. Dyrektora: Krzysztof Małkowski
tel.: +48 58 320 51 00
 
Z-ca Dyrektora ds. Projektów Kubaturowych: Anna Mańkowska
tel.: +48 58 320 51 00
 
Z-ca Dyrektora ds. Projektów Liniowych: Małgorzata Polan
tel.: +48 58 320 51 00

Ważniejsze komórki organizacyjne

Biuro Organizacji i Zarządzania
p.o. Kierownika Biura: Agnieszka Zasińska
tel.: +48 58 320 51 14
Biuro Zamówień Publicznych
p.o. Dyrektora Biura: Jarosław Małuszek
tel.: +48 58 722 89 03
Biuro Finansowo – Księgowe
Główna Księgowa: Danuta Malinowska
tel.: +48 58 320 51 02
Biuro Komunikacji Społecznej
p.o. Kierownika Biura: Aneta Niezgoda
tel.: +48 58 722 89 05
  • Podmiot udostępniający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
  • Odpowiedzialny za treść: Dariusz Krekin
  • Wprowadził informację: Dariusz Krekin
  • Data wytworzenia informacji: 17-04-24
  • Data udostępnienia informacji: 02-01-24